Garantii

Garantii ja selle pikkus sõltub kasutatavast materjalist. Garantiid saame anda ainult kogu katusetööde teostamise puhul kuna parandustööde korral pole võimalik tagada, et vana katus mujalt läbi ei lase.

Minimaalne tööde garantii pikkus on 2 aastat, pikim 5 aastat. Tootjapoolne garantii jääb enamasti vahemikku 10-15 aastat.

Mitte alati ei tähenda tilkuv katus katusefirma halba tööd, kuid see on omaniku loogiline järeldus. Meie garantii kehtib ka päriselt, mitte ainult paberil - tuleme kohale ja kontrollime ning vajadusel parandame katuse. Kahjuks tuleb tõdeda, et enamik meie selliseid väljakutseid on põhjustatud katusel või seintel hiljem teostatud töödest, mille käigus on paigaldatud seadmeid, korstnaid vms., seejuures eirates katuse veekindlusele esitatavaid nõudeid. Kahjuks tuleb aga kohale sõita meil ja tõdeda, et katus on puudulike teadmiste või ka hoolimatuse tõttu rikutud.

Kuidas siis suudetakse pärast meie (või ka kellegi teise) töö lõppu katus vett läbilaskvaks muuta? Aja jooksul on ette tulnud nii juba "tavapäraseks" saanud olukordi kui ka lausa hämmastavaid juhtumeid:

"Tavapärane" on see, et ventilatsioonitorud, gaasi- või muud korstnad on tihendatud silikooniga või katuse parandusteibiga. Paraku peab selline tihendamine lamekatusel vastu heal juhul aasta. Katus ja selle osad peavad olema veekindlad juba enne silikooni paigaldust, silikoon saab olla vaid täienduseks ja viimistluseks. Katuse parandusteip saab olla ainult hädapärane lahendus lühiajaliseks vee sissetulemise vältimiseks, mis tuleb võimalikult kiiresti asendada korraliku õieti kinnitatud katusematerjaliga.

Haruldasemaks võib nimetada olukorda kus telliti meid tilkuvaid terrassiposte tihendama, kohale jõudes aga selgus, et mingi firma oli pvc maha pannud ja eiranud küll kõiki mõeldavaid ja mõeldamatuid pvc materjali paigaldusreelgeid ning tegelikult tilkus kogu terrass ja kõik vajas uuesti ümbertegemist... ...või olukord, kus ventilatsioonifirma oli paigaldanud lamekatusele viilkatuse ventilaatorid - kuna need on erineva ehitusega siis sisuliselt tähendas see, et katuses olid lihtsalt augud sees ja iga kõvema vihma ajal tilkus majja sisse...

Erinevaid näiteid võib tuua palju ja paraku tähendab iga selline viga kellelegi suurt peavalu ja muret tilkuva katuse pärast. Kui Teie katus laseb vett läbi, saame ehk olla abiks - klõpsake paremalt tulbast parandustööde lingile.