katused [] lamekatused [] viilkatused

Katus on iga hoone väga oluline komponent. Ilma kvaliteetse katuseta oleks võinud maja juba kohe jätta ehitamata.

Hoolimata ikka veel püsivast legendist, et lamekatused on halvad ning pole mõtet sellist majale teha, ehitame meie põhiliselt lamekatuseid ning teeme seda hästi!

Lamekatuste halva maine põhjuseks on enamasti puudulike teadmistega ehitajad, tihti kasutatakse eramute ehitusel ka nn. 'üldehitajaid', kes tegelikkuses ei oskagi lamekatust õigesti ehitada ning töö on algusest peale tehtud ebakvaliteetselt.

Meie oskame ehitada katuse, mis ei vaja pidevat parandamist ega tekita Teile peavalu.

Ehitame enamasti katuseid uutele majadele, kuid teostame ka vanade katuste renoveerimist. Sõltuvalt konstruktsioonist ehitame nii soojustusega kui soojustamata katuseid. Samuti ehitame terrasse.

Tööd on garantiiga, garantii pikkus sõltub kasutatavast materjalist.