pvc katused

PVC katus on sellist tüüpi katus, kus katuse kattematerjaliks on tavapärase bituumenrullmaterjali asemel PVC katusekate. Materjali eeliseks on tema suur vastupidavus - üks kiht PVC-katet on samas tugevusklassis mis 2 kihti tavalist bituumenist kattematerjali. PVC-katet paigaldatakse spetsiaalsete puhuritega ning paigaldusel ei kasutata lahtist tuld, mis loob samuti suurema ohutuse töö käigus. PVC kate ei vaja üldjuhul eraldi tuulutussüsteemi, mis tähendab väiksemaid ehituskulusid.

PVC-kate on värvilt ühtlane (puudub liitekohtadest väljuv must pigi) ning esteetiliselt silmale ilusam vaadata. Seetõttu kui katus jääb näha aknast või maapinnalt, võiks kaaluda samuti PVC kasutamist, rääkimata paremast vastupidavusest võrreldes SBS-kattega.

PVC-materjalidest kasutame Norra tehase PROTAN katusematerjale. Materjali tootjapoolne garantii on 15 aastat.

Meiepoolne tööde garantii PVC-katusele 5 aastat.

PROTAN materjale tohib paigaldada ainult Norra tehase poolt väljastatud paigaldaja sertifikaadi alusel, tagamaks tööde kõrget kvaliteeti. Omame vastavaid tehasepoolseid paigaldussertifikaate.

PVC viilkatus dekoratiivliistudega
PVC viilkatus dekoratiivliistudega