vihmaveesÜsteemid

Vihmavee ärajuhtimiseks kasutatakse enamasti välist äravoolusüsteemi, lamekatustel ka sisemist äravoolusüsteemi. Enamasti peetakse vihmaveesüsteemi all silmas siiski välimisi vihmaveerenne ja -torusid koos juurdekuuluvate elementidega.

Vihmaveesüsteemide tootjaid on palju - nii suuri tehaseid kui väikseid plekitöökodasid, lisaks veel plastikust vihmaveesüsteemid. Siin peaks iga klient ise otsustama, millise tootja materjale ta eelistab, lõppeesmärgiks on neil kõigil vesi katuselt maapinnale juhtida ilma et vahepeal midagi krae vahele tilguks.

Koos vihmaveesüsteemi paigaldamisega (ja isegi varem) tuleks mõelda ka katuse turvaelementide paigaldamisele: redelid, käigusillad, lumetõkked jms. Need esmapilgul võibolla mitte nii olulistena tunduvad esemed osutuvad tegelikkuses väga vajalikuks kui tekib vajadus korstent või katust hooldada või ohustab Teid talvel jää või lume eluohtlik allalibisemine katuselt.